EKONOMI OCH LÖNSAMHET FÖR SOLVÄRME

Själva solvärmen är gratis. Man kan säga att man har en engångskostnad vid installationen, men sedan är det som tas emot gratis. 
Solvärmetekniken (inte enbart solfångaren) utan även hur man kopplar in solfångaren har utvecklats rejält. Priserna har också gått ner, samtidigt som energipriserna höjts gång efter gång. Stora framtida höjningar förutspås av många experter, som anser att elpriserna kan fördubblas under dom år som ligger framför. Detta gör att solvärmen blir allt mer lönsam och sparar mer pengar ju mer energipriset ökar.
En annan aspekt är att man har låga underhållskostnader på en solanläggning, bland annat eftersom man inte har rörliga delar som kompressorer eller liknande, förutom cirkulationspumpen som normalt håller länge och är förhållandevis billig att byta.
 
Givetvis ska man se solvärme liksom värmepumpar som en långsiktig investering, eftersom dessa inte betalar sig kortsiktigt.
Miljö Solenergin är inte bara gratis, den är tyst, förnybar, ren och kan användas utan att orsaka skadliga utsläpp eller smutsa ner miljön.

 

• sparael.net © 2007 • 

www.sparael.net